Palvelut

 
  • Avolouhinta
  • Murskauslouhinta
  • Räjäytystyöt
  • Poraustyöt, reikäkoko 64 - 102 mm

Meri-Lapin louhinta Oy, Koroiskyläntie 195, 95365 Maula, Puh. 0400-880635Mobiili